OVER INZ&OUTZ

REFERENTIES

Jan Bannink, projectmanager Wmo, gemeente Nijmegen
“De brandstof en de zuurstof”
“Het is vooral energie, heel veel energie, die Wilma brengt. En daarmee kan het motortje van de verandering en ontwikkeling gaan draaien. Zij is de brandstof en de zuurstof.

Het eerste wat Wilma doet als ze ergens binnenkomt is de ramen openzetten. Frisse lucht, dat maakt al een hoop verschil. Vaak zitten organisaties en hun medewerkers vast in patronen en taal, waarvan ze het verstikkende niet (meer) onderkennen. Dat voelt Wilma haarfijn aan en ze maakt onmiddellijk duidelijk dat ze daar wars van is. De bestaande verhoudingen raken daarmee uit evenwicht. En dat is precies de bedoeling. Niets is zo heilzaam op sommige momenten als verwarring. Dat dwingt tot nadenken over zaken die altijd als vanzelfsprekend werden ervaren. Vanaf dat moment is Wilma in de lead. Wat is nou echt belangrijk? Waartoe dient dit alles? Terug naar de bedoeling, terug naar de klant, bewoner, cliënt of voor wie dan ook we bezig zijn. ‘Wat schiet die er mee op dat jullie discussies voeren over ...’ Vul maar in.

Dan gaat ze aan het werk. Niet achter een bureau, maar het liefst voor de groep of aan tafel. Natuurlijk moet daar een verslag uitkomen of het liefst een overzichtelijk schema van hoe het zit en moet. Maar vooral brengt Wilma beweging, maakt ze de boel los en weet ze essentiële discussies en gesprekken op gang te brengen. Daarbij biedt ze ruimte aan het management om de daaruit voortkomende veranderingen en verbeteringen in te passen in de organisatie. Want het is geen onrust om de onrust, het is doelgericht.

Wilma werkt intuïtief en zoekend, maar wel altijd met de klant voor ogen. Dat past bij situaties waar innovatie van dienstverlening speelt, of juist situaties die zijn vastgelopen en waar niemand meer precies weet wat de oorzaak is van de problemen en dus ook niet wat de oplossing moet zijn. Ze brengt beweging en vanuit die beweging helderheid, eigenheid en kwaliteit. En dat doet ze met veel liefde. Liefde voor de mensen waarmee ze werkt en waarvoor ze werkt, passie voor het werk. Maar daar komt nog wat bij: humor. In spannende processen zijn humor en relativeringsvermogen zo belangrijk. En we hebben wat lol gehad, juist op spannende momenten.

Wilma heeft altijd de missie voor ogen. En als die niet duidelijk is, dan zorgt ze dat die er komt. Eigenlijk is ze een soort missionaris, een zendeling die het Woord komt brengen. Maar dan zonder poespas. ‘De kanteling’ is zo'n missie. Toen Wilma voor de groep stond en allerlei detailvragen kreeg over de nieuwe 'bouwstenen' ambulante begeleiding, was haar vaste antwoord: ‘Ja maar mensen, we moeten KANTELEN weet je wel...’”
Michel Kollau, directeur sociaal domein bij JS Consultancy
“Liefde voor mensen en het vak”
“Wilma is aan JS Consultancy verbonden als associé. Dit betekent dat zij uitvoering geeft aan interim-opdrachten bij gemeenten. Daarnaast ondersteunt zij ons bij de ontwikkeling van dienstverleningsconcepten en stelt zij haar kennis en ervaring beschikbaar. Ze is in deze rol ook medeorganisator van de expertisetafels die wij organiseren voor gemeenten en professionals. Deze zijn inhoudelijk zeer interessant en het is altijd goed om te zien dat er kennisdeling en discussie op gang komt.

Wilma streeft naar lerende organisaties. Ze is een voorstander van het ‘gewoon’ gaan doen (actiegericht), fouten durven maken, daarvan leren en verbeteren. Het is haar overtuiging dat dit de beste weg is om uitvoering te geven aan de enorm grote transformatieopgave binnen het sociaal domein.

Wilma is duidelijk en integer en heeft veel kennis en ervaring binnen het sociaal domein. Ze heeft bovendien veel liefde voor mensen en het vak. Ze is duidelijk in de richting die ze voor ogen heeft, creëert beweging, zoekt daarbij naar kwalitatief goede oplossingen en krijgt organisaties en mensen mee. Bovendien is ze een fijn mens. De opdrachtgevers van JS Consultancy en ik zijn dan ook erg positief over haar.”