OVER INZ&OUTZ

OPDRACHTGEVERS

Adviseur/projectleider sociaal domein, gemeente Roermond

juli 2016 – heden

Gemeente Roermond werkt aan een 'Toekomstmodel maatschappelijke ondersteuning' voor de gehele gemeente. Het doel is: eind 2017 zijn de zorgteams duidelijk gepositioneerd in de diverse wijken, is er invulling gegeven aan de bedrijfsvoering van de zorgteams (mensen, middelen en processen) en is er een optimale samenwerking tussen de verschillende teams. Samen met medewerkers, collega's van de gemeente Roermond en samenwerkingspartners werk ik aan:
 • het definiëren van de rollen, taken en bevoegdheden;
 • het beschrijven van de integrale werkprocessen;
 • de keuze voor een nieuw, meer passend, cliëntvolgsysteem;
 • advies over de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de toekomstige zorgteams, inclusief het profiel van de toekomstig manager zorgteam en
 • advies over de inrichting van bedrijfsvoeringsaspecten.
 • ontwikkelen en implementeren opleidingsplan voor het zorgteam

Projectleider/facilitator Regionaal Werkbedrijf, Nijmegen>

mei 2016 - heden

Binnen het werkbedrijf is vanuit het strategisch plan ‘leren en ontwikkelen' vastgesteld dat actieleren als methode wordt geïntroduceerd om te ontwikkelen naar een lerende organisatie. Mijn rol is om dit te initiëren en te begeleiden. Concreet betekent dat ik samen met Martha van Biene facilitators actieleren opleid. Zij gaan het actieleren binnen de organisatie begeleiden en implementeren. Deze facilitators begeleid ik in de praktijk tijdens het actieleren in een leergroep.

Voorzitter Stichting Pak die kans

mei 2016 - heden

De stichting is gericht op jongeren die arbeidsongeschikt zijn of een structurele functionele beperking hebben. Pak die kans helpt de jongeren bij het vinden en behouden van passend werk.

Associé, JS Consultancy

april 2016 – heden

JS Consultancy werft tijdelijke en vaste professionals voor de overheid en doet dat ook voor het sociaal domein. Als associé houd ik me bezig met:
 • in-en extern overdragen van deskundigheid binnen het sociaal domein;
 • ondersteunen van commerciële processen;
 • organisatie en uitvoering van expertisebijeenkomsten voor klanten en interim-consultants.

Kwartiermaker Leerhuis 2.0, NIM Maatschappelijk Werk Nijmegen

mei 2016 – november 2016

Doorontwikkeling van het Nijmeegse Leerhuis, waarin professionals in het sociale domein elkaar versterken om transitieproof te worden en bekwaamheden in hun werkzaamheden vergroten.

Leergroepbegeleider voor pilot Urban Professional, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

maart 2016 – september 2016

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk handelen voor meer samenwerking met elkaar en de stad. Dit om de eigen kracht van inwoners en de draagkracht van de samenleving te versterken.

Projectleider Transitie en ontwikkeling/projectmanager, gemeente Nijmegen

juni 2015 – maart 2016

Belangrijkste taken: ontwikkelen, implementeren en coördineren van de Transitiedesk. Binnen de Transitiedesk worden vragen, dilemma’s en signalen omgezet naar uitvoerbare werkprocessen en beleid. Ook was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het herindicatieteam, de werkbegeleiding van het team Informatie en Advies, leertrajectontwikkeling en actieleer-coaching in samenwerking met de Wmo-werkplaats.

Voor meer ervaring verwijs ik graag naar mijn LinkedIn-profiel.

Meer opdrachtgevers

 • Stichting Voorwerk
 • Gemeente Nijmegen
 • UWV Veenendaal
 • Gemeente Rhenen
 • Gemeente Heumen
 • Gemeente Millingen aan de Rijn
 • Gemeente Ubbergen
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Bussum
 • Gemeente Huizen