HOME

INNOVEREN EN ONTWIKKELEN

Leren = ontwikkelen

Idealiter komen mensen in de ‘leerstand’, waarin ze graag willen leren om zichzelf verder te ontwikkelen in hun werk. Belangrijk is daarbij dat ze inzicht krijgen in de leervraag van de organisatie en/of hun persoonlijke leervraag, zodat het henzelf duidelijk is wat er moet gebeuren.

Verbinden van kwaliteiten

Door aanvullende kwaliteiten en vaardigheden van mensen met elkaar te verbinden, ontstaan teams waarin mensen elkaar daadwerkelijk versterken. Dat geeft energie aan de mensen zelf, leidt tot werkplezier en tot gewenste resultaten.

Stap voorwaarts

Vaak gaat het in de eerste fase vooral over patronen herkennen en benoemen, weerstanden wegnemen (ja zeggen, nee doen) en zaken boven tafel krijgen die impliciet een grote rol spelen. Soms is het daarvoor nodig dat ik flink vertraag of juist confronteer. Alles om te zorgen dat er een optimaal klimaat is om samen die stap voorwaarts te maken.