HOME

ACTIELEREN

Hoe werkt actieleren?

Een coach begeleidt medewerkers in praktijksituaties, bevordert de dialoog en zet aan tot reflectie.

Leren van en met elkaar

Samen werken aan kennis, kunde en vaardigheden leidt tot het vinden van concrete oplossingen voor bestaande problemen. Het voordeel is dat eigen ervaringen en de ervaringen van anderen gebruikt kunnen worden in nieuwe situaties. Dat werkt veel krachtiger dan alleen het reproduceren van wat je eerder al deed.

Actieleren in de praktijk

Binnen het sociaal domein vroeg en vraagt de transitie om nieuwe manieren van werken. Dat heeft veel gevolgen voor de professionals die er werkzaam zijn. Er wordt binnen de nieuwe Wmo iets anders van hen gevraagd dan voorheen.

Als professional ben je binnen het sociaal domein je eigen instrument. Je moet weten waarom je iets doet, want jij bent degene die de boel in beweging brengt. Professionals moesten na de transitie soms opnieuw in hun kracht gezet worden en hun professie weer herwinnen. Met elkaar bereiken ze dit stap voor stap.

Voorbeeld

In Nijmegen was ik kwartiermaker van het Leerhuis 2.0 bij Nim Maatschappelijk Werk. Actieleren staat daar hoog op de agenda om wijkteams binnen het sociaal domein te ondersteunen. Centraal staat dat cliënten op zoek gaan naar wat zij nodig hebben en wat zij kunnen bijdragen aan hun eigen proces.
Lucile Braam, Programmamanager bij het Regionaal Werkbedrijf Nijmegen
“Sturen en begrenzen”
“Onlangs zat ik met het MT in een actieleerbijeenkomst van Wilma. Ik ben sindsdien positief over de methode actieleren. Voor de bijeenkomst had ik geen idee wat het inhield; ik had er andere (vage) ideeën bij. Goed om op deze manier inzicht te krijgen in de methode. Wat ik verder positief vond, is dat Wilma het gesprek stuurt en begrenst. Daarbij stond centraal dat je er eerst zelf over moet nadenken (altijd fijn voor introverte mensen).”

Meer weten over actieleren of wat actieleren in uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op.